3. a 4.7. víkend s Bretaňským ohařem

11.07.2010 17:08

To byla úžasná a myslím zdařilá akce, hlavně pro nás   "bretaní nemyslivce" (jak to krásně pojmenovala Bára Wágnerová)  a myjsme s našimi bretaňkami a agility taky mohli trochu přispět.

 Šlo spíš o neformální setkání přátel tohoto plemene, ale program byl dostatečně pestrý, tak aby si všichni přišli na své.  Sobota byla vyhrazena především loveckému výciku, večer pak byly ukázky agility. V neděli bylo v plánu především agility a nácvik aportování. Nutno říci, že se vše konalo díky velikému nadšení Agáty Štveráčkové, pana Vrchotického a také díky členům MS Jivno, kteří nám umožnili cvičit v jejich honitbě.

Fotky