21.3. 2010 Z Byšic do Byšiček

24.03.2010 09:11

Neplánovaně volné nedělní odpoledne nás vylákalo na mylý výlet. Vyrazili jsme z Káraného na Starou Lysou, ale za úpravnou vody jsme si zkrátili cestu podél žel. trati do Dvorců. Tam jsme se napojili na naučnou stezku vedoucí z Lysé do Čelakovic. Po ní jsme pokračovali přes dvůr Karlov do Byšiček, kolem Hrbáčkových tůní ke Sv. Václavovi a zpět do Káraného. Na procházky se psy (hlavně pokud míváte psy na volno) to tu má ale dvě nevýhody...poměrně hodně srnčí zvěře a  dvě frekventované železniční tratě. Foťák tentokrát zůstal doma a jarní přírody jsme si v naší smečkou užívali jen tak.